LIDER W BADANIACH PRZESIEWOWYCH


Detektor zmian w jamie ustnej, w tym zmian nowotworowych

Nowości

Lasery stomatologiczne niskoenergetyczne firmy ZOLAR TECHNOLOGY

Wszystkie techniki mają swoje zalety, jednak w społeczeństwie, które ceni czas, wielu pacjentów chce widzieć natychmiastową poprawę koloru zębów. Dla tych pacjentów wybielanie laserowe w czasie wizyty trwającej 80-90 minut może być najlepszym rozwiązaniem.
Czytaj dalej

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie amalgamatu

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Zobacz treść rozporządzenia

Separatory amalgamatu Dürr Dental

Systemy separujące firmy Dürr Dental wyznaczają standardy i są instalowane fabrycznie w unitach stomatologicznych wiodących producentów. Rozdzielają wydzieliny i cząstki stałe nie tylko z najwyższą skutecznością, lecz także niezwykle cicho.  Możliwe i opłacalne jest także późniejsze ich doposażenie.
Czytaj dalej

Yeson – Autoklaw serii E 22l

Nowoczesny autoklaw Yeson serii E o pojemności 22 litrów.
Wstępna próżna frakcjonowana (klasa B – medyczna) pozwala sterylizować różnorodne narzędzia nieopakowane i opakowane
– produkty lite, porowate, przedmioty z wąskim prześwitem zgodnie z klasyfikacją PN-EN 13060-2015
Czytaj dalej

Yeson – Autoklaw serii E 18l

Nowoczesny autoklaw Yeson serii E o pojemności 18 litrów.
Wstępna próżna frakcjonowana (klasa B – medyczna) pozwala sterylizować różnorodne narzędzia nieopakowane i opakowane
– produkty lite, porowate, przedmioty z wąskim prześwitem zgodnie z klasyfikacją PN-EN 13060-2015
Czytaj dalej

Yeson – Autoklaw serii E 12l

Nowoczesny autoklaw Yeson serii E o pojemności 12 litrów.
Wstępna próżnia frakcjonowana (klasa B – medyczna) pozwala sterylizować różnorodne narzędzia nieopakowane i opakowane – produkty lite, porowate, przedmioty z wąskim prześwitem zgodnie z klasyfikacją PN-EN 13060-2015
Czytaj dalej