LIDER W BADANIACH PRZESIEWOWYCH


Detektor zmian w jamie ustnej, w tym zmian nowotworowych

Aparaty AED

Defibrylatory typu AED