LIDER W BADANIACH PRZESIEWOWYCH


Detektor zmian w jamie ustnej, w tym zmian nowotworowych

Autoklawy do sterylizacji płynów

Autoklawy do cieczy