LIDER W BADANIACH PRZESIEWOWYCH


Detektor zmian w jamie ustnej, w tym zmian nowotworowych

Fantomy RTG