LIDER W BADANIACH PRZESIEWOWYCH


Detektor zmian w jamie ustnej, w tym zmian nowotworowych

Sedacja wziewna

TG Master Flux – TECNO-GAZ

TG Master Flux to nowoczesny, całkiem zautomatyzowany system do kontrolowanego podawania mieszaniny podtlenku azotu i tlenu.

Czytaj dalej