NAJWYŻSZA DOKŁADNOŚĆ W IMPLANTOLOGII


Implanty Premium od niemieckiego producenta

Lampy KOVER do dezynfekcji powietrza

Głównym celem systemów sterylizacji powietrza jest poprawa jakości i zdrowia ludzi w obszarach wysokiego ryzyka (sale operacyjne, pobyty w szpitalu) dzięki nowym technologiom.
Zakażenia szpitalne są powodowane przez czynniki biologiczne (bakterie, wirusy, grzyby, zarodniki i endotoksyny) przenoszone przez pył unoszący się w powietrzu, które poprzez wdychanie bezpośrednio zanieczyszczają ludzkie ciało i które przez sedymentację na powierzchni infekują każdy obiekt, powodując utratę sterylności nawet na instrumentach chirurgicznych podczas operacji lub bezpośrednie zakażenie rany chirurgicznej.
Bardzo drobne cząstki (od 2,5 do 0,001 milimetra) praktycznie nieobecne dwadzieścia lat temu, stanowią dziś główne zanieczyszczenie powietrza, o średnim stężeniu 10 milionów cząstek na litr powietrza.

Naukowcy twierdzą, że ten rodzaj koncentracji, oprócz gazów zanieczyszczających i substancji biologicznych, może spowodować przekroczenie wartości nasycenia molekularnego powietrza. W rezultacie substancje, które są zwykle nieszkodliwe dla żywej istoty, mogą stać się toksyczne i szkodliwe w efekcie synergii między zanieczyszczeniami.

Biorąc pod uwagę czynniki ryzyka dla pracowników służby zdrowia w placówkach opieki zdrowotnej, należy zauważyć, że pogorszenie jakości zdrowia w szpitalu wiąże się z odsetkiem wypadków i odszkodowań nie do opanowania, zarówno na poziomie ubezpieczenia, na
poziomie organizacyjnym, jak i finansowym.

Szpital należy zatem uznać za wyraźnie „ryzykowne” środowisko. Ryzyko zarażenia się infekcjami dotyka personelu, gości a najbardziej pacjentów, którzy często uskarżają się na osłabienie układu odpornościowego podatnego na biologiczne czynniki zewnętrzne. Głównym celem do osiągnięcia jest dezynfekcja i kontrola jakości powietrza wewnętrznego (IAQ) ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zamkniętych, systemów klimatyzacji, uważanych za potencjalnie wysokie ryzyko zakażenia w pomieszczeniach operacyjnych, oddziałów intensywnej opieki medycznej, oddziałów leczenia oparzeń, neonatologii, oddziałów zakaźnych, zakładów anatomii patologicznej.

KATALOG KOVER

 

Więcej informacji o systemie i urządzeniach: